Pisac u sjeni
     
     
 
 

Jamstva

Budući da su naše reference pod zaštitom, možemo vam pokazati samo naše tekstove koje nismo pisali kao Pisac u sjeni, nego za druge potrebe. Poslat ćemo vam izbor radova, odnosno linkove preko kojih se oni mogu pogledati.

Probni tekst

Na početku suradnje napisat ćemo vam do dvije kartice teksta iz područja po vašem izboru, besplatno, kako biste mogli steći dojam o našoj kvaliteti.

Ugovor

Ugovor o čuvanju vaše poslovne tajne nije obavezan, ali vas potičemo na sklapanje takvog ugovora kod javnog bilježnika.

Naše obaveze

Svaki naš suradnik obavezao se da će čuvati sve podatke i saznanja do kojih dođe stvarajući tekstove za vas. Čuvat će vašu poslovnu tajnu i vaš identitet. Obavezni smo u dogovorenom roku dostaviti vam cjelovite naručene materijale odgovarajuće kvalitete.

Vaše obaveze

Isporučene materijale trebate platiti u dogovorenom roku. U slučaju osporavanja kvalitete obavljenog posla, ocjenu daje grupa stručnjaka sastavljena od ljudi po našem i vašem izboru. Za vrijeme rada trebate nam omogućiti pristup podacima koji su nam potrebi za rad. Ako se radi o većim projektima, na primjer pisanje vaše autobiografije, bit će potrebni i intervju s vama, kako bismo što bolje napravili svoj dio posla. Vaše i naše obaveze regulirane su Ugovorom o djelu, ako nije drukčije određeno.